Auteursrecht

De meeste beelden en teksten op deze site zijn niet rechtenvrij. Gebruik is daarom slechts in bepaalde gevallen toegestaan en dan enkel met bronvermelding. Bij twijfel en of vragen voor toestemming kun je contact met me opnemen: Klik hier.


Aansprakelijkheid

Leuk.nl heeft - buiten enkele redactionele bijdragen - geen bemoeienis met informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Leuk.nl aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.


Voorwaarden

Het is niet toegestaan dat bijdragen gebruikt worden voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
c. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
d. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
e. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
f. het afsplitsen van (computer)processoren die na het verbreken van de (on line) verbinding met leuk.nl blijven lopen binnen Leuk.nl of het internet;
g. het verspreiden van computervirussen.

Het is niet toegestaan dat de ruimte wordt gebruikt voor pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, illegale MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.


Overtreden

Leuk.nl is in de onderstaande gevallen gerechtigd een bijdrage zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen:
a. indien het bovengestelde wordt overtreden of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
b. indien (een onderdeel) van een site die verband houdt met een bijdrage, oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het 'down' gaan of onbereikbaar worden van de server van Leuk.nl;
c. indien blijkt dat iemand zich onder valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
d. indien blijkt dat iemand de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
e. indien blijkt dat iemand door gewijzigde adresgegevens onbereikbaar is geworden.


Problemen / klachten

Het is voor Leuk.nl onmogelijk alle bijdragen volledig te controleren. Indien je van mening bent dat een van de bijdragen in strijd is met bovenstaande voorwaarden of om andere reden nader bekeken moet worden, neem dan contact met me op: Klik hier. Je krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.