15. Stem op een vrouw!


Minister De Geus (Sociale Zaken) heeft alle mannen opgeroepen om op 7 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen op een vrouw te stemmen. Vrouwen zijn immers behoorlijk ondervertegenwoordigd in de lokale politiek. Maar 23 procent van de gemeenteraadsleden is vrouw. Het percentage vrouwelijke burgemeesters bedraagt 18, en slechts 16 procent van de wethouderszetels wordt door een vrouw bezet.
U weet het: in Nederland kan niks zonder een overheidscampagne en de bijbehorende folder. Dus komt u, als u tussen 20 februari en 3 maart met de trein reist, vrouwelijke kandidaat-raadsleden tegen die u een folder uitreiken met 'de beste tien redenen om op een vrouw te stemmen.' Tot verdriet van Bas van der Vlies, de laatste mannenbroeder van Nederland. Zijn partij, de SGP, vindt dat vrouwen niet thuis horen in de politieke arena. Van der Vlies heeft daarom kamervragen aan de minister gesteld. Hij wil weten hoeveel euro's de campagne gaat kosten. Ik wilde er meer van weten. Daarom klikte ik vandaag, zondag 19 februari, de SGP-website aan, en las het volgende:

"Fijn dat u belangstelling hebt voor de SGP en de standpunten van onze partij. Eén van die standpunten betreft de zondag. Dat is de eerste dag van de week, de dag van de opstanding van Christus, die we in het bijzonder wijden aan de dienst van God. Bovendien is de zondag een rustdag, een geschenk van God waar we dankbaar voor mogen zijn in een jachtige tijd als de onze. Een dag om op adem te komen. Tegen deze achtergrond is de SGP-site op zondag 'gesloten'. Uiteraard bent u van maandag tot en met zaterdag hartelijk welkom op onze SGP-site."

Nou ja, dat is in ieder geval principieel.
Of de campagne van minister De Geus echt zal helpen, waag ik te betwijfelen. Toch zijn we wel een beetje opgeschoten in de loop der jaren. In het prille begin bedroeg het percentage vrouwelijke raadsleden minder dan één. Dat was in 1919. Er werden toen 88 vrouwen gekozen… allemaal met mannelijke stemmen! Vrouwen hadden toen namelijk nog geen recht om zelf een stem uit te brengen.
Van die eerste lichting vrouwelijke raadsleden behoorden de meesten (50) tot de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de 'voorloper' van de PvdA. Denkt u nu niet dat die partij overliep van de vrouwvriendelijkheid, want de 83 wethouders die zij in 1919 leverde waren allemaal mannen!

Toen de eerste vrouwen hun entree maakten in de raadzalen, leidde dat tot spottende stukjes in de kranten. Er werd geschreven over ‘dames die op hooge hakken rondliepen'. Niet alle mannen gunden de vrouwen een plekje aan de bestuurstafel. Zo beet een mannelijk raadslid in Wormer zijn vrouwelijke collega Trijn Schoute toe: 'Heeft u niets anders te doen? Is het koper wel gepoetst?"

Meer over de campagne stem een vrouw:
emancipatieweb

De visie van de SGP vindt u (behalve op zondag) op:
SGP

Op de foto: Mathilde Haan (1886-1974) werd in 1919 tot raadslid gekozen in Roermond. Zij was van beroep apotheker.
Er zijn nog geen reacties op dit werk