leuk.nl: bezem door de geschiedenis

een bijdrage van historicus Jan de Roos